Tin tức| Văn bản pháp lý
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỦ ĐỘNG KHẮC DẤU KỂ TỪ NGÀY 01/7/2015  [2016-11-14 14:07:28]
Luật Doanh nghiệp 2014 đã bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, đưa nhiều quy định mới đi vào thực tiễn, trong đó có quy định về quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp - một trong những vấn đề có tính cải cách mạnh mẽ nhất của văn bản luật này.
Tổng hợp các câu hỏi – đáp liên quan đến Luật doanh nghiệp 2014  [2015-07-04 12:32:12]
Trong thời gian chờ đợi Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hành và có hiệu lực. Dưới đây sẽ là tổng hợp các câu hỏi và giải đáp liên quan đến việc áp dụng Luật mới:
Điểm mới của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13  [2015-07-04 12:27:58]
Luật Doanh nghiệp năm 2014 có những quy định mang tính định hướng, gợi mở về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, trao cho doanh nghiệp tự do,

Trang 1 đến 13 (trong 103 Tin tức) Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>>] [>]