Khắc dấu bán hàng qua điện thoại, Khách hàng không lấy hóa đơn, Sao y bản chính ngày tháng năm.