Văn Bản Pháp Lý

Văn Bản Pháp Lý

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỦ ĐỘNG KHẮC DẤU KỂ TỪ NGÀY 01/7/2015
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỦ ĐỘNG KHẮC DẤU KỂ TỪ NGÀY 01/7/2015
Từ 01/7/2015, doanh nghiệp đã có thể tự làm lấy con dấu của mình hoặc tự do sử dụng dịch vụ khắc dấu trên thị trường.
Tổng hợp các câu hỏi – đáp liên quan đến Luật doanh nghiệp 2014
Tổng hợp các câu hỏi – đáp liên quan đến Luật doanh nghiệp 2014
Trong thời gian chờ đợi Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hành và có hiệu lực. Dưới đây sẽ là tổng hợp các câu hỏi và giải đáp liên quan đến việc áp dụng Luật mới: I
Điểm mới của Luật Doanh Nghiệp số
Điểm mới của Luật Doanh Nghiệp số
Luật Doanh nghiệp năm 2014 có những quy định mang tính định hướng, gợi mở về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp